Upozornění - momentálně se nacházíte na stránkách minulého ročníku kurzu, které jsou dostupné za účelem archivace.
Pro přesunutí na aktuální stránky klikněte prosím zde.

Tokaheya 2014/15 - Úkoly před prvním víkendem

Metodika

První úkol

  • připravit program schůzek své družiny na 1 měsíc – 4 schůzky, pokud nemáš svoji družinu, vyber si, pro jakou věkovou kategorii budeš program připravovat
  • pro program každé schůzky vyber cíl (možno vybrat i jeden cíl na celý měsíc, nebo jeden společný pro dvě schůzky), kterého chceš dosáhnout (např. zlepšit spolupráci v družině, procvičit orientační schopnosti, zvýšit finanční gramotnost, seznámit šestku s nováčky a pod…)
  • každá schůzka bude připravena jako dvouhodinová, s uvedením časů jednotlivých aktivit
  • ke každé aktivitě uveď přesná pravidla tak, aby mohl kdokoliv program vzít a zrealizovat
  • k zápisu využij následující formátování do tabulky, řádky si přidávej dle počtu aktivit a her, ukládej v textovém, editovatelném formátu (např. doc, odt... ne xls, pdf...)

 

Připravil/a

 

Výchovná kategorie

vlčata/světlušky/skauti/skautky

Schůzka 1

Cíl:

Název aktivity/hry…

Popis  

čas

Název aktivity/hry…

Popis

čas

 

Schůzka 2

Cíl:

Název aktivity/hry…

Popis

čas

Název aktivity/hry…

Popis

čas

 

Druhý úkol

Vyfoť (nebo najdi v oddílovém archivu) fotografe tří inspirativních her (takové, o kterých si myslíš, že by mohla být zajímavá pro ostatní) a napiš k ní srozumitelný popis. Fotku s popisem ulož v textovém souboru (např. Word), fotku navíc v tiskové kvalitě jako samostatný soubor.

Hospodaření

Přivézt jeden správně a jeden nesprávně vyplněný prvotní doklad.

Organizace a právo

Přečíst si Úmluvu o právech dítěte (Bude k dispozici po přihlášení v dokumentech -> Organizace a právo -> Úmluva o právech dítěte)